1 of 16
Julian Schnabel

JULIAN SCHNABEL'S PORTRAIT OF TINA CHOW,1987.

 

 

JULIAN SCHNABEL'S PORTRAIT OF FRED HUGHES,1987.

 

 

JULIAN SCHNABEL'S UNTITLED, 2012.

 

 

JULIAN SCHNABEL'S FLAUBERT'S LETTERS TO HIS MOTHER, 2005.

 

 

JULIAN SCHNABEL'S SWAMI G (RESTAURANT PAINTING), 1988.

 

 

JULIAN SCHNABEL, LI GALLI, ITALY, 2013. PORTRAIT BY MAY ANDERSEN.

 

 

JULIAN SCHNABEL IN LI GALLI, ITALY, 2013.

 

 

JULIAN SCHNABEL IN COPENHAGEN, DENMARK, 2013