1 of 16
Ilya and Emilia Kabakov: The Ship of Tolerance

Emilia (left) and Ilya Kabakov. Photo by Roman Mensing. All images courtesy of Ilya and Emilia Kabakov.

 

Jenia Fridlyand, courtesy Ilya and Emilia Kabakov

Jenia Fridlyand, courtesy Ilya and Emilia Kabakov