1 of 16
William Klein

William Klein, Simone, Piazza di Spagna, 1960. © William Klein

The cover of William Klein: ABC (Abrams)